TIETOSUOJASELOSTE

Voimassa 16.11.2022 alkaen

Rekisterinpitäjä

Baia Oy (Y-tunnus 3169537-8)
Sähköposti: info@boreacus.fi
Postiosoite: Saarenkatu 9, 15150 Lahti

Rekisterin käyttötarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Baia Oy:n välinen sopimus (esim. tuotteen tilaus) ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja tai automaattisia yksittäispäätöksiä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole tarpeellisia asiakassuhteen kannalta. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Edustamansa yhteisö
  • Puhelinnumero
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Tiedot aikaisemmista tilauksista
  • Laskutukseen liittyvät asiat
  • Markkinointikiellot

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään verkkokauppatilauksen tai yhteydenoton yhteydessä.  Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla analysoidaan yleistä tietoa boreacus.fi sivuston kävijöistä ja heidän toimistaan sivustolla.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevia henkilötietoja voidaan poistaa tai anonymisoida. Osalle tietoa lainsäädäntö (kirjanpitolaki, kuluttajakauppaa koskevat vastuut) asettavat velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Asiakastietoja voidaan käyttää kolmansien osapuolien kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Ostoskäyttäytymistä – ja selaustietoja voidaan käyttää yhteistyökumppanien kanssa tarjoamaan asiakkaille heitä kiinnostavia tuotteita tai tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi tietoja välitetään logistiikkakumppanille sekä maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa ja luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun.

Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Mitä ovat evästeet (cookies) ja miten niitä käytetään

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö on vahvistettava rekisteröidyn allekirjoituksella tai muulla vastaavalla tavalla sekä todistamalla henkilöllisyytensä liittämällä pyyntöön jäljennös virallisesta voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Pyyntö tulee toimittaa kohdassa ”Mihin voin ottaa yhteyttä” mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: info@boreacus.fi